PSALOM
Traditional Eastern Orthodox Chant Documentation Project

Bibliography of Eastern Chant Sources: Byzantine-derived South Slavic Chants

Information - Bibliography - Online Resources - Music Archives - [return to Catalog of Regional Chant Systems]


Serbian Chant (Pojanje)

This section has benefited greatly from the bibliographies compiled by Andrija Jakovljević, “Bibliographie du chant ecclésiastique populaire orthodoxe serbe,” Byzantinoslavica 26 (1965): 477-484, and Danica Petrović, “Српско црквено појање као предмет музиколошких истраживања.”
Please note: In Serbian Cyrillic, five letters have a different form for italicized text (a peculiarity found only in the Serbian Cyrillic script):
serbian
However, these variant letter forms are not practical for use on the internet, and thus I have chosen to use the standard Cyrillic italic forms used by all other Cyrillic alphabets. If interested in this subject, see the following links for more information:
Serbian Cyrillic Letters BE, GHE, DE, PE, TE
http://www.microsoft.com/typography/developers/opentype/detail.htm (image)

[Anonymous]. Православно српско црквено појање као што поју приправници уч. школе у Сомбору. издала приправничка омладина за своје потребе, Sombor, 1895.

[Anonymous]. Црквено нотно појање у Трсту, Боки Которско, и Дубровнику. Belgrade: Srpske narodne novine, 1840.

[Anonymous]. Јосиф Лаковић, учитељски приправник 11 године, умножен препис Православног српског црквеног великог појања, литургијско (стр. 1-81), минејско (стр. 82-152), lacuna (стр. 99-112, 115-118, 145-146), део Триода (стр. 153-160).

[Anonymous]. Православно српско црквено велико појање и утврђене стихире по карловачком напеву, преписао Милорад Јовичић, учитељски приправник ІІІ године, шапирографисао Паја Поповицки, учитељски приправник ІІІ године; власник књиге Станимир Субић.

[Anonymous]. Православно српско црквено велико појање, пише Павле Илијевић, учитељски приправник ІІ године у Баји; рукопис садржи црквсне напеве, понеки препис хорске црквене песме за хор (Станковић, Бортњански, Топаловић, Остојић) и забавне мелодије са почетка овог века; Музиколошки институт САНУ. 

[Anonymous]. Непознат записивач — појање у Карловачкој богословији: 

а) Нотално српско православно црквено појање како поју карловачки богослови, преписао богослов Петар Трбојевић у Сремским Карловцима 1901; издали С. Стратимировић, племић и П. Трбојевић богослов. — Запис на насловној страни књиге: ,,својина Бранка Милошевића онда [1901] богослова І. године, а сада пароха у Пордању у Темишварској епархији. Увезао и допунио ово 1915. год. фебруара у рату Европском, онда је и писациздавач Стратимировић, катихета Сомборске женске препарандије затворен 1914. год. за анти домовинске ствари!”; Музиколошки институт САНУ. 

б) Примерак сличан препису Трбојевића, влагом тешко оштећен – минејско појање (стр. 1-64), Триод и Пентикостар (стр. 65-97), литургијске песме (стр. 97-147); Музиколошки институт САНУ. 

в) Сличан примерак са потписом Лазара Лере, литографисан у Сремским Карловцима око 1900; Музиколошки институт САНУ. 

г) Православно српско црквено велико појање и утврђене стихире, стављено у ноте за један глас по карловачком напеву, својим ученицима средио и допунио протођакон Мирко Балубцић, Српска манастирска штампарија, Сремски Карловци, 1913. 

Bajić, Isidor (1878-1915). Српска православна црквено појанка. 2 vols. Belgrade, n.d.

________. Литургија Светог Јована Златоустог по народном напеву; за мешани хор. ???

Barački, Nenad М. (1878-1939). Нотни зборник српског народног црквеног појања по карловачком напеву. Novi Sad: Velike štamparija Đorđe Ivković, 1923 (1926?). vi + 380 pp. Reprint edn: Нотни зборник српскоп народног црквеног појања по карловачком напеву, ed. by Danica Petrović. Kragujevac: ‘Kalenić’, 1995.

________. Свети и Велики Петак. вечерње и повечерје са каноном на плач Матере Божје, Novi Sad, 1925.

________. Рождество Христово unu Божић, православно српско црквено појање, Нови Сад 1926.

________. Воскресеніје Христово или Ускрс. Novi Sad, 1935.

________. >>> Notni zbornik srpskog narodnog crkvenog pojanja po karlovačkom napevu. Ед. шитх а форешорд бы Даница Петровић. Kragujevac: Kalenić - Izdavačka ustanova Eparhije šumadijske, 1995.

________. >>> Srpsko narodno crkveno pojanje Božić, Veliki petak, Uskrs. Ед. Даница Петровић. Kragujevac: Kalenić - Izdavačka ustanova Eparhije šumadijske, 2000.

________. Рукописни записи црквеног појања Н. Барачког поклоњени су богословији ,,Свети Сава” у Београду, а налазе се у Архијерејском синоду Српске православне цркве. 

>>> Stanislav Binicki (1872-1942)

Бојић, Вукашин Д. Извод из Литургије, стр. 112; Извод из Триода и Пентикостара, стр. 217; Извод из Минеја, стр. 123, Кикинда 1988; рукопис код аутора, ксерокс копија у Музиколошком институту САНУ. 

Boljarić, Gavrilo, protopriest (1843-1908 [1842-1906?]). Српско православно карловачко пјеније по карловачком напеву за један глас. Sarajevo, 1887.

________ and Nikola Tajšajović. Ed. Tihomir Ostojić. Српско православно пјеније по карловачком старом начину. 2 vols. Sarajevo:

Vol. I:
Part 1: Литургија. 1887;
Part 2: 1887;
Part 3: Велики ирмоси.1887;
Part 4: Велики пост и Ускрс.1889;
РОМС, М. 5923

Vol. II. 1891.

_________. Српско православно пјеније: Октоих. 9 vols. Sarajevo and Leipzig, 1891.

Cvejić, Branko, protopriest. Српско народно црквено појање по карловачком напеву - Осмогалснук. Баноштор 1905, рукопис; Народна библиотска Србије, РМ 33.

________. Српско народно црквено појање по карловачком напеву, св. 1: Осмогласник; св. 2: Општпе појање, Рума 1920, рукопис; Музиколошки институт САНУ, откуп Одбора за историју српске музике САНУ. 

________. Српско народно црквено појање по карловачком напеву, десет рукописних књига писних у манастиру Врдник 1941, Народна библиотека Србије, РМ 31; фототипска издања три књиге приредио је Д. Стефановић: Србљак, Београд 1970; Триод, Пентикостар, Београд 1973.

 ________. Уцбеник српског народног црквеног појања, Београд 1950.

________. Карловачко појање: Србљак. Belgrade: n. p., 1970. [x] + [198] pp. Saints of Serbia from the Menaia.

________. Карловачко појање: Триод. Belgrade: n. p., 1973. [vi] + [254] pp. Text in Slavonic.

________. Карловачко појање: Пентикостар. Belgrade: n. p., 1973. [vi] + [202] pp. The Pentecostarion.

The last three items have the same format, and are apparently parts of a series of ten volumes; how many have been published I do not know.

Damaskin (Grdanički), Metropolitan of Zagreb (1892-1969). Српско Црквено Појање на црквенословенском и српском језику.

део І: Лутургија;
део ІІ: Вечерња, Јутрење;
део ІІІ: Осмогласник. Belgrade: Holy Archiepiscopal Synod of the Serbian Orthodox Church, 1972. [xvi] + 768 pp. Text in Slavonic (Serbian orthography) and Serbian on facing pages.

[Dimitrijević, Svetozar]. Untitled collection. Sremski Karlovci, 1885. From the singing of the priest Đuro Popović, edited by seminarist Milutin Jakšić.

Đorđević, Vladimir R. (1869-1938) Литургија недељна или празнична кад се пева «Бчажени». Забелeжио и удесио за два гласа за ученико основник и средник школа В. Р. Ђ. Jagodina, 1909. 16 pp.

________. Литургија недељна или празнична кад се пева «Блажени». Српске црквене црквене народне мелодије забележеио и хармонизирао за мушки хор. В. Р. Ђ. Jagodina, Věny, 1903. 22 pp.

________. Литургија недељна или празнична — кад се певају ,,Блажени”, забележио, за два гласа удесио и за мушки хор хармонизовао В. Р. Ђорђевић. Београд 1927. 

Golemović, Dimitrije [Големовић, Димитрије.] Литургија пређеосвећених дарова за мешани хор; писана је по народним напевима; иако је концертна, неки њени делови могу да се изводе у цркви. ?????

Ilić, Pera Ž. (1868-1957?). Делови Литургије по певању Срба муслиманске вере у околини Призрена и Скопља 1910. године; рукопис у Музиколошком институту САНУ. 

Ilić, Teodor. Рукописни записи српског црквеног појања прилагођеног текстовима преведеннм на савремени српски језик; рукопис код аутора. 

Irinej (Bulović), Bishop of Bačka. Недеља свете Педесетнице. Novi Sad, 1942.

Janković, P. Катавасія содержащая въ себѣ разная пѣнія и пѣсни духовнія.

Joksimović, Božidar (1868-1955). Осмогласник и неке пригодне црквене песме. по певању проте Михаила Милићевића, инспектора Министарства вера, Београд 1924. 

Konstantinović, Jovan. Нотално српско православно црквено појање: у целини сабрао професор и катихета Српске учитељске школе Јован Константиновић. Pakrac, 1900.

Kostić, Petar (1877- ), and Jefta Petrović. Црквено велико пјеніе, у ноте за један глас. Novi Sad: Lithographed & printed by A. Fuks, 1899.

Kozobarić, protopriest stavrophore Jovan, comp., and Jovan Jovanović ed. Велико црквено Карловачко појаніе, у нотама за један глас. Sremski Karlovci, 1895 (1893?)

________. Православно Црквено Пјеније по старом карловачком начину, Vol. I: Служебник и Требник. Osijek: Antun Rot, 1935. [210] pp. Text in Slavonic in Serbian orthography. Služebnik and Trebnik.

________. Unpublished material in manuscript:

Vol. II: Осмогласник,
Vol. III: Минејско појање;
Vol. IV: Триодско појање;
Vol. V: Пентекостарско појање.

________. Четири књиге рукописних записа (Осмогласник, Минејско појање, Триод, Пентикостар), налазе се у Архијерејском синодy Српске православне цркве. 

Kretić, P. Литургія святаго Іоанна Златаустаго; Сербскій народный напѣвъ. Moscow & Leipzig, P. Jurgenson, 1904.

Lastavica, bishop Stefan (-1966), comp., and Bojislav Ilić, ed. Српско Православно Народно Црквено Појање:

Part One: Осмогласник. Belgrade: Holy Archepiscopal Synod of the Serbian Orthodox Church, 1955. 365 pp.
Part Two: Празнично Појање. 2 vols. Belgrade: Eparchy of Eastern America and Canada, 1969. Vol. I: [x] + [819] pp; Vol. II: [x] + [853] pp. Text in Slavonic. The chants of the Menaia.

________. Црквено Појање. Part I: Осмогласник. Belgrade, 1955.

Lera, Lazar. Зборник црквеног појања, рукопис, 1940, стр. 1-43, 129-144, уметнут литографисан део стр. 129-144, са записима из 1920, 1923, 1925. и 1927. године; Музиколошки институт САНУ.

________. Рукописни записи око 2200 песама српског народног црквеног појања; Архијерејски синод српске православне цркве.

________. Расадник српског православног црквеног појања, 64 грамофонске плоче (78 обртаја), Edison Bel Penkala, Zagreb, s. a. 

Milošević, J. Церковнія пѣсни въ недѣльнія и праздничнія дни … Budapest, 1840. 3rd edn, Novi Sad, 1884.

________. Церковнія пѣсни въ недѣльнія и праздничнія дни цѣлога года за преподаваніе словено-сербскія юности меншихъ училищъ. Budapest, 1835; 3rd edn.. Novi Sad, 1884.

________. Духовная пѣсница содержащая вз себѣ разнія пѣнія и пѣнія церковнія въ дни недѣльнія и праздничнія цѣлога года. Budapest, 1835, 1840.

Mokranjac, Stevan Stojanović (1865-1914). Литографско издање празничког Појања. Belgrade: Izdanje Bogoslovije sv. Save, 1911.

________. Осмогласник. Српско Православно Народно Црквено Појање, Vol. I. 3rd edn. (a photo-reprint of the 2nd edn of 1922). Belgrade: Holy Archiepiscopal Synod of the Serbian Orthodox Church, 1964. Text in Slavonic. The Octoechos.

________, comp.; Kosta Manojlović, ed. Српско Православно Народно Црквено Појање: Опште Појање. Belgrade: Državna Štamparija Kraljevine Jugoslavije, 1935. [15] + [502] pp. The ordinary of Vespers, Compline, the Midnight Office, Mattins, the three Liturgies; with troparia, kontakia, and prokimena for weekdays and for the General Menaion. Text in Slavonic. изводи из Општег појања објављени су за потребе студената Богословског факултета 1988, и 1995. 

________, comp.; Živadin Đorđević, ed. Срано Пјеније, Vol. II. Belgrade: Serbian Orthodox Church, 1968. [vi] + [206] pp. Text in Slavonic in Serbian orthography. литографисано у Београдy 1914. и 1920. године; Предраг Миодраг нам је љубазно указао на примерке Страноі пјенија литографисане за потребе богослова у Битољу (1927) и Призрену (1933). The Festal Menaion with major saints’ days. To judge from the preface, Vol. I appears to be the preceding item.

Morar, Stanko. Црквено пјеније, празничне стихаре и величанија, у ноте за један глас. у ноте за један глас написао Станко Морар, православни богослов 11 године у Сремским Карловцима, Нови Сад, 1891.

________, Осмогласник, замишљен као уџбеник појања; није познато да ли је рукопис сачуван. Као уџбеник појања рецензиран је 1891. године од стране професора Српске велике гимназије у Новом Саду, Тихомира Остојића и Јована Грчића; РОМС, М. 5946.

Ostojić, Tihomir (1865-1921). Старо карловачко пјеније у српској источној православној цркви, као што поју ученици Српске велике гимназије у Новом Саду сваке недеље и празника на Св. литургији. For mixed choir. Novi Sad, 1887.

________. Православно Српско Црквено Пјеније по старом карловачком начину замешовити лик. Novi Sad, 1st edn, 1887; 2nd edn, 1896; 3rd edn, 1906.

________. Православно српско народно црквено појање, за четири мушка гласа, св. 1, Нови Сад 1892.

________. Мала катавасија — одговори и црквене песме, које се поју на недељној, празничној и пређеосвећеној служби, на призивању и на опелу, за два дечија гласа, Нови Сад 1893.

________. An enlarged edition of the Пјеније у Српској источној Православноj цркви. источној Православној Цркви. Novi Sad: Velika gimnazija novosadska, 1887, 1896.

________. Необјављени записи црквеног појања у Рукописном одељењу Матице српске (М. 1858), упoр. Д. Петровић, Тихомир Остојић и српско појање, Свеске Матице српске, грађа и прилози за културну и друштвену историју 20, Серија књижевности и језика св. 7, Нови Сад 1991, 68-77.

Pajkanović, Joco. Опће појање на вечерњи, јутрењи и литургији. Vol. 1. Reljevo, 1906.

Popović, Archimandrite Dr Justin. Божествена литургија св. Јована Златоуста, српски Православно превод. Belgrade, 1922.

Stanković, Kornelije (1831-1865). Српско Црквено Карловачко Појање, Part I: Блажене 1-8 Гласа. Belgrade: ‘Sv. Sava’, 1922. Text in Slavonic. The Beatitudes with their Troparia, in SATB setting.

________. Божественная Служба Во святых отца нашегω Іωанна Златоустагω у ноте написао. Vienna, 1862.

________. Православно црквено поянѣ у Српског народа. Божественная Служба во святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго.

Vol. 1: Православно црквено поянѣ српског народа. Божественная Служба во святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго, , Part 1: [iv] + iii + 32 pp. Vienna: 1862.
Vol. 2: Православно црквено поянѣ у српског народа, Nativity of Christ to Pascha: 61 pp. Vienna: 1863.
Vol. 3: Православно црквено поянѣ у српског народа Ascension to Exaltation of the Cross: 40 pp. Vienna: 1864.

Reprint edn: Српско народно црквено појање, ed. by Danica Petrović; Fototipiska izdanja 16. 3 vols in 1. Belgrade and Novi Sad: Srpska akademija nauka i umetnosti, Narodna biblioteka Srbije, 1994. + Appendix, 15 pp. The chants for the Liturgy of St John Chrysostom, with propers for major feasts, in a four-part setting. This is regarded as the first printed record of the pojanje with musical notation (but see above under Anonymous).

Stratimirović, Stevan. Српско црквено Појање по Карловачком напеву. Belgrade, 1903.

Stratimirović, Stevan and Trbojević, Petar, comps eds. Нотално Српско Православно Појање. Sremski Karlovci, 1901.

Šubić, Stanimir. Православно Српско Црквено Велико Појање. Pakrac, 1909.

Trifunović, Nikola M. Црквенско певање: Осмогласник. 3rd edn. Belgrade: Kralj[evine] Srpska drž[avna] Štamp[arija], 1885. 438 pp.

Topalović, Mita. [Топаловић, Мита] (1849-1912). Осмогласник (1879) и песме за целу црквену годину, Архив Панчевачког српског црквеног певачког друштва. Осмогласник су као предложени уџбеник појања 1891. године рецензирали професори Српске велике гимназије у Новом Саду Тихомир Остојић и Јован Грчић; Рукописно одељење Матице српске (РОМС), М. 5946. 

Živković, Protopriest Jovan. Нотни зборник цркевних песама. Нови Сад, 1908.

І део: Опште појање,
ІІ део: Минејско појање,
ІІІ део: Великопостно појање;
IV део: Пентикостарско појање, хармонизовано са додатим Литургијама у четири гласа за мушки хор. 


Žumberak Croatian Chant

Timko, Inokentije, o. Crkveno Prostopinije Grkokat. Križevacke Eparhije prema Žumberačkim Napjevima. Zagreb: n. p., 1944. [iv] + [200] pp. Text in Slavonic, in Croatian Latin orthography. An anthology of 8-tone and non-Octoechos melodies for Vespers, Mattins, and the Liturgy, the Typica, Acathist, Irmosy of feasts of Our Lord and the Theotokos, Burial. In the 8 Tones, the affinities of this chant are with the Crkveno Pojanje, but in the Ordinary mostly with the Carpatho-Rusyn and Galician traditions.


Macedonian Chant

Golabovski, Sotir. Македонско Црковно Пеенње: Осмогласник. 2 vols.

Vol. 1: Skopje: Kultura, 1993. [235] pp.
Vol. 2: Skopje: Matica Makedonska, 1995. [317] pp.
Text in Slavonic.

The Octoechos in the chant of Macedonia, also related to the Crkveno Pojanje. Macedonia, like Bulgaria, maintained the Byzantine Chant in Slavonic, and in some places has continued to do so to the present. After the First World War, Macedonia was joined to Yugoslavia; the Serbian pojanje was introduced, and a bifurcation occurred as a result. The chant collected by Golabovski is apparently a native growth that came into being where on the one hand it was no longer possible to teach psaltae the Byzantine Chant, and on the other the Serbian pojanje was not introduced, so that parishes had to rely on oral tradition.


Romanian Chant of Transylvania & Banat

[Anonymous]. Cele opt glasuri, cu melodiile cum sa cântă în bisericile din Arhiepiscopia Timişoarei şi a Caransbeşului. N. p. [?Timişoara]: n.p., n.d.

[Anonymous]. Cântări bisericeşti pe cele opt versuri ale bisericii orientale, prescrise pentru Dieceza romano-unită din Oradea. Part I: Vecernea. Part II: Mînecatul. Oradea, 1928.

[Anonymous]. Cântările sfintei Liturghii şi podobile celor opt glasuri. Bucharest: Editura Institutului biblic şi de misiune ortodoxă, 1960.

Bugariu, Terentius. Sentinela cântărilor bisericeşti române. Timişoara: n. p., 1908.

Cherebeţiu, Celestin (1901-1978). Cele 8 versuri bisericeşti, Vecernia, în felul cum se cântă la Blaj, scrisă pe note liniare, Blaj, 1930

________. Mânecatul (Utrenia) în felul cum se cântă la Catedrala din Blaj, scris pe note liniare, Blaj, 1930

Cunţanu, Dimitrie (1837-1910). Cântările Bisericesci: După melodiile celor opt glasuri ale sfintei biserici ortodoxe, culese, puse pe note şi arangeate. Sibiu: Editura autorului, 1890 (tipărită la Imprimăria de musicalii Jos. Eberle şi Co, Vienna). 4th edn, Sibiu: T. Popovici, 1943. 119 pp.

Cusma, Dimitrie. Melodii bisericeşti, Vol. 1: Cele opt glasuri. Caransebeş, 1934.

Cusma, Dimitrie, Ioan Teodorovici, and Gheorghe Dobreanu. Cîntări bisericeşti. n. p.: Editura Mitropoliei Banatului, 1980. 383 pp.

Dima, Gheorghe (1847-1925). Cântări bisericeşti. Craiova: «Scrisul românesc», 1930.

________. Cântări liturgice. Cluj: Schildkraut, n. d.

________. Cântări funebrale. Bucharest: Jean Feder, and Craiova: «Scrisul românesc», 1930.

Firu, Nicolae (1873-1965). Cântări bisericeşti (Răspunsuri liturgice, Irmoase, şi Pricesne). Oradea, 1933.

Grăjdian, Vasile (b. 1953), and Sorin Dobre. Cântăreţi Bisericesţi din Ardeal. Vol. 1. Sibiu: Editura Universităţi «Lucian Blaga», 2002.

Lipovan, Anastasie (1874-1947). Cele opt glasuri. Arad, 1919.

________. Cântări bisericeşti. Budapest, 1906.

________. Răspunsuri liturgice si colinde pe 1-2 voci pentru uzul scolilor primare. Arad, 1912.

________. Cântări bisericeşti pentru toate sărbătorile de peste an, întocmite pe baza vechilor melodii, obişnuite în Banat şi Crişana. 4 vols. Arad: Tipografia diecezană, 1944-1947.

Vol. 1: 1944;
Vol. 2: 1946;
Vol. 3: 1947;
Vol. 4: 1947.

________. Cântări bisericeşti cuprinzînd Aghioasele, Canonul de plîngere, Cele trei stări, stihirile Paştilor, etc. Arad, 1937.

________. Cântări bisericeşti cuprinzînd Cheruvice, irmoase şi pricesne aranjate pe note liniare. Arad: Editura diecezană, 1938.

________. Cântări bisericeşti cuprinzînd tropare, psalmi, pripele, svetelne, doxologii, antifoane, cheruvice, irmoase, pricesne. Arad, 1927.

________. Cântări bisericeşti la înmormîntări, cununii, la sfinţirea apei. Arad, 1936.

Lugojan, Trifon (1874-1948). Strana. Arad: Editura diecezană ortodoxă română, 1905.

________. Cântări bisericeşti pentru slujbe ocazionale din Molitvelnie. Arad: Editura diecezană ortodoxă română, 1907.

________. Cele opt glasuri: irmoase pricesne şi alte cântari. Arad: Editura diecezană, 1912.

________. Acatistul Domnului nostru Isus Hristos şi Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, după rânduiala din Eparhia Aradului. Armonizate şi tiparite cu binecuvântare arhieresca. Arad: Editura diecezană, 1940.

________. Cântări bisericeşti. Irmoase şi pricesne. Arad: Editura diecezană, 1913.

________. Cântări bisericeşti. Irmoase şi pricesne şi alte cântări mai însemnate la praznicele împărşteti. Arad: Editura diecezană, 1927.

________. Cântări bisericeşti. Cele opt glasuri la Utrenie. Arad: Editura diecezană, 1927.

________. Cântări bisericeşti. Cele opt glasuri la Liturghie. Arad: Editura diecezană, 1927.

________. Cântări bisericeşti la Sărbătorile Maicii Domnului; Troparele şi condacele sfintilor celor mari şi cele obişnuite la înmormântările mirenilor. Arad: Editura diecezană, 1928.

________. Cântări bisericeşti. Cele opt glasuri la Vecernie. 3rd edn. Vol. 1, part 1. Arad: Editura diecezană, 1929 (earlier edn 1927?). Part 2: Tropare, Condace, Heruvice, Irmoase, şi Pricesne.

________. Carte de rugăciuni şi cântări bisericeşti. Arad: Editura diecezană ortodoxă română, [1938].

________. Răspunsurile liurgice cu ecteniile corespunzătoare (unison) cum se cîntă în Eparhija Aradului. Arad: Tipografia diecezană, 1939.

________. Strana: Colecţie de cântece bisericeşti pentru strană cele opt glasuri. Arad: Editura diecezană, 1939.

________. Acatistul Domnului nostru Isus Hristos si Paraclisul Preasfintei Nãscătoare de Dumnezeu. Arad: Editura diecezană, 1940.

________. Parastasul cum se slujeşte în Eparhia Aradului. Arad: Editura diecezană, 1941.

________. Înmormântarea mirenilor, cum se slujeşte în Eparhia Aradului. Arad: Editura diecezană, 1942.


HOMECatalog of Regional Chant Systems