PSALOM
Traditional Eastern Orthodox Chant Documentation Project
Musicologist: Jopi Harri

Featured Articles:

Бог Господь и Тропарь, Болгарскаго распева

Suomalainen kahdeksansävelmistö ja venäläinen traditio (The Finnish Octoechos According to the Russian Tradition) - 11 MB (not currently available)

Bysantin perintö venäläisessä kirkkomusiikissasa


Home page: Eastern Church Music Resources – Resources on Eastern church music, collected by Jopi Harri.


RESEARCHHOME